Ochrona prywatności użytkowników serwisu www.napiszemy.pl ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy poniższą politykę prywatności i plików cookies, opisującą zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.napiszemy.pl.

Administratorem strony jest Dorota Trzcińska-Sieracka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „napiszemy.pl Dorota Trzcińska-Sieracka”, ul. Jana Brzechwy 3/23 85-792 Bydgoszcz, 9532448645.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail napiszemy@gmail.com.

§ 1 Definicje

W poniższej polityce prywatności przyjmuje się rozumienie definicji takie, jak poniżej

 • Administrator – Dorota Trzcińska-Sieracka, prowadząca działalność gospodarczą jako firma pod nazwą „napiszemy.pl Dorota Trzcińska-Sieracka”, ul. Brzechwy 3/23, NIP: 9532448645,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.napiszemy.pl,
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

 1.  Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz kontaktowy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego – imię i nazwisko, numer telefonu(niekoniecznie) i adres e-mail – służą nawiązaniu kontaktu. Dane te nie są publikowane na stronie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, korzystanie z serwisu nie jest równoznaczne ze skorzystaniem z formularza kontaktowego.
 5. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 •  easy.things, Złota 7 lok. 18 00-019 Warszawa, NIP: 113-251-67-70, Regon: 140926111– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • IFIRMA SA, ul Grabiszyńskiej 241 B, we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-234), NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS:0000281947: w celu korzystania z usług księgowych świadczonych przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

 

§ 3 Pliki cookies

 1.  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie dane informatyczne, informacje tekstowe zapisywane przez serwery, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, telefonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies służą do lepszego przygotowywania zawartości strony, jej optymalizacji, tworzenia statystyk i dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

§ 5 Logi serwera

 1.  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5.  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.